Projekter vi har sat i søen

Vi tager gerne selv projektmager-kasketten på og står i spidsen for at designe, drive og lede udviklingsprojekter, hvor vi i samspil med samarbejdspartnere og interessenter frembringer ny viden, der muliggør en positiv forskel.

Kabaret på Daghjem (2020-2021)

Med ønsket om at få alle de hengemte eller måske bare lidt rustne kompetencer fundet frem ved brugerne på henholdsvis Fuglsangsø Centrets Daghjem og et daghjem i Aarhus Kommune planlagde vi projektet “Kabaret på Daghjem”. Projektet fik velvillig økonomisk støtte fra Fonden Ensomme Gamles Værn.

Glæde og samvær (2020)

Midt i Corona-helvedet, der i udtalt grad gik ud over ældre på landets plejehjem og deres muligheder for besøg og adspredelse, satte vi projektet “Glæde og samvær” i søen. Målet var trods alle forhindringer at give hver enkelt beboer på de 4 plejehjem vi besøgte en helt særlig oplevelse af at være noget helt særligt. Projektet indeholdt 2 besøg til 4 plejehjem med TUT & TUT.
Projektet havde økonomisk støtte fra Velliv Foreningen.

Omsorgsklovne som aktivitet på Fuglsangsø Centrets tre somatiske og to demens-specialiserede afdelinger (2019)

I Herning besøger TUT & TUT Fuglsangsø Centrets beboere og faste gæster flere gange om måneden gennem et helt år. Projektmidler fra Sundheds- og Ældreministeriets Pulje til Livskvalitet på plejehjem og plejecentre 2019

Livskraft, livskvalitet og glæde (2018)

På opfordring kommer TUT & TUT tilbage på Præsthøjgården (Horsens), da der er to beboere, der er i svær mistrivsel. Forhåbningen er at de kan huske deres relation til TUT & TUT og at gensynene kan hjælpe med at højne deres humør og trivsel. Projektmidler fra Sundheds- og Ældreministeriets Pulje til Livskvalitet på plejehjem og plejecentre 2018

Årshjulstilrettelagt besøgsordning (2018)

Birketoft i Aulum får besøg af TUT & TUT hver måned. Og personalet får et indblik i TUT & TUTs arbejdsmetoder og hvilke tanker der ligger bag klovnefigurernes relationsarbejde. Projektmidler fra Sundheds- og Ældreministeriets Pulje til Livskvalitet på plejehjem og plejecentre 2018

Omsorgsklovne som aktivitet på Fuglsangsø Centrets to demens-specialiserede afdelinger (2018)

I Herning har de en demensafdeling, der rummer otte beboere, der også har et udviklingshandicap. Både den almindelige demensafdeling og den særligt indrettede demensafdeling fik i efteråret besøg af TUT  & TUT. Projektmidler fra Sundheds- og Ældreministeriets Pulje til Livskvalitet på plejehjem og plejecentre 2018

En Mærkbar Forskel (2017-2018)

I det TrygFonden-støttede projekt En Mærkbar Forskel undersøgte vi sammen med Horsens Kommunes Demenskoordinator og Pia Schildknecht, hvordan og hvorfor det gør en forskel for mennesker med demens at få besøg af klovnene TUT & TUT.

Vil du have rapporten omkring projektet tilsendt, så skriv til  tanja@tutogtut.dk.

Projektet var støttet med kr. 540.597,- fra Tryg-Fonden

Klovne i ældreplejen (2016-2017)

Projektets fokus var at skabe trivsel gennem omsorg, nærvær og humor hos mennesker, der har særligt behov for nærværende støtte og en ’positiv forstyrrelse’ i deres dagligdag.

Det handler om at styrke livsglæden og livskraften hos den enkelte borger, at støtte og styrke de ansatte i deres vigtige omsorgsarbejde og at støtte omsorgen, så også de pårørende kan mærke det.

Samarbejdspartner: Præsthøjgården, Horsens

Projektet var støttet af Inge og Asker Larsens Fond

Vores menneskesyn og faglige ståsted

Vi er teaterpædagoger med baggrund i dramaturgi (cand.mag.). Inden vi mødte hinanden kredsede vores respektive arbejdsliv allerede om kommunikation og mennesker. Siden 2015 har vi haft og været TUT & TUT.

KOMMUNIKATION
Respekt er et centralt ord i vores tilgang til mennesker, til arbejdsopgaver og til hinanden. God og frugtbar kommunikation kræver respekt og ordentlighed.

RELATIONER
Den gode relation har udgangspunkt i nysgerrighed. Vi forsøger hele tiden at forholde os nysgerrigt undersøgende og reflekteret til verden og de mennesker vi møder.

DRAMATURGI
Vi kender vores teatergreb og ved, hvordan vi påvirker mennesker, rum, energi og sanser. Vi kan iscenesætte steder og situationer – helt diskret eller meget stort.

Vi går efter at lave en passende positiv forstyrrelse – i enhver sammenhæng.

Arendse Lillesø & Tanja Marcher

Arendse Lillesø

Arendse Lillesø

Iværksætter, facilitator og TUT

Her kommer der til at stå en masse godt!

Tanja Marcher

Tanja Marcher

Kommunikator, projektmager og TUT

Her skal der også stå en masse godt!