En Mærkbar Forskel – omsorgsklovne til mennesker med svær demens
Projektets resultater og konklusioner

Den anden har aldrig med et andet mennesker at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin egen hånd.
K.E. Løgstrup

TrygFonden gav i 2017 tilsagn om støtte til projektet En Mærkbar Forskel. Projektets omdrejningspunkt var TUT & TUTs besøg på de syv demens-afdelinger i Horsens Kommune. De i alt 28 besøg blev fulgt af en observatør, således at projektet kunne undersøge og dokumentere, hvad det er, der sker i mødet mellem menneske og klovn. Det blev ganske tydeligt i observationerne, at TUT & TUTs besøg gjorde en mærkbar forskel. I projektrapporten har vi fokuseret på, hvad der er for virkemidler og tilgange, der får TUT & TUTs møder med mennesker med demens til at lykkes.

Det er muligt at få rapporten tilsendt som pdf – skriv til tanja@tutogtut.dk 
Hele rapporten kan hentes på Horsens Kommunes hjemmeside (åbner i nyt vindue)

TV2 tog med på besøg hos beboeren på Ceres Centret Stuen

 

 

TrygFonden støtter projektet En Mærkbar Forskel (2017-2018)
Projektets fokus er systematisk indsamling af viden om betydningen af klovne i demensplejen

Besøg af klovne skaber glæde hos dem, der får besøg. Projektet En Mærkbar Forskel undersøger, om klovne i demensplejen gør en anden forskel end “blot” det at skabe glæde. Mange plejehjem landet over afprøver i disse år forskellige alternative veje i demensplejen – også besøg af klovne. Og mange steder konstaterer man, at det at få besøg af klovne kan gøre en positiv forskel for mennesker med demens.

TrygFondens regionale råd i Region Midtjylland lægger i deres tilsagn omkring donationen på 540.597 kr. vægt på projektets fokus på nytænkning og indsamlingen af viden på området omkring klovne i demensplejen. Donationen er givet som led i TrygFondens samlede arbejde for at støtte udsatte og sårbare grupper.

“I TrygFonden arbejder vi for, at alle får plads i positive fællesskaber, der kan medvirke til at øge deres trivsel og livskvalitet. Vi synes, at ideen med klovne i demensplejen er sympatisk og rigtig spændende, og parterne bag indsatsen er yderst kvalificerede. En Mærkbar Forskel er velgennemtænkt fra start til slut med en grundig evaluering, der forhåbentligt vil vise så positive resultater, at andre kommuner vil følge trop med lignende indsatser på deres plejecentre. Vi er derfor glade for at støtte En Mærkbar Forskel og glæder os meget til at følge projektet” siger Torben Busk, repræsentant for TrygFondens regionale råd i Region Midtjylland

Demens_klovne Partnere i En Mærkbar Forskel samt TrygFondens repræsentant Torben Busk

Fakta omkring projektet
Projektets kerne er klovnebesøg på de syv demens-afdelinger i Horsens Kommune. Hvert besøg vil blive monitoreret og beskrevet gennem billeder og tekst, således at projektets fase 2 har et solidt grundlag til at kunne sige noget om, hvad betydning det har i demensplejen, at der kommer klovne på besøg.
Projektets viden skal deles med alle, der ønsker at vide mere om området enten for selv at implementere besøgsordninger eller for at udbygge mængden af forskellige tilgange til at gøre noget anderledes i demensplejen.

Samarbejdspartnerne
Tanja Marcher & Arendse Lillesø
er projektledere og hovedansvarlige for projektets udformning. De er tillige klovnene TUT & TUT.
Stormsalen/Pia Schildknecht har gennem de sidste år bl.a. arbejdet med og i plejesektoren med borger- og bruger-inddragende re-design af plejecentrenes indretning.
Horsens Kommunes Demensteam er optaget af nye veje i demensplejen, men også af at den viden, der bliver skabt, kan blive delt med andre.