Et velafprøvet koncept med det altoverskyggende formål at vise det enkelte menneske og dets pårørende, at der stadig er masser af livsglæde, ressourcer og gejst selvom der er kommet skavanker og sygdom til.
Forløbet er gennemført i Herning Kommune og med borgere fra alle daghjem i Aarhus Kommune.

Hvad er det, og hvordan foregår det?
I Kabaret på Daghjem inddrages daghjemsbrugerne og personalet i et medskabende forløb, hvor vi i løbet af fire formiddage synger, danser og leger os frem til en lille fornøjelig premiere, som vi inviterer pårørende og andre interesserede til at overvære.
Kabaret på Daghjem er for alle – uanset hvad der er helbredsmæssige drillerier, så står det ikke i vejen for at være med.
Kabaret på Daghjem kræver ingen forudsætninger ud over lysten til at være med – og der er rigtigt mange forskellige måder at være med på.
Vi kommer på besøg 4 formiddage i daghjemmet – de tre første gange er de indledende øvelser og fjerde gang er den store finale med inviteret publikum. Der er ingen daghjemsbrugere ller personale, der skal lære noget udenad eller på anden vis præstere – vi guider, hjælper og ordner, så I kan være de stjerner, I er!

Kabareten blev afsluttet med en fremvisning for familier, frivillige og andre
interesserede. Selve fremvisningen var en særlig oplevelse for borgerne. Der var en
scene som understøttede fremvisningen, hvilket medførte en øget koncentration og lyst
til at vise, hvad vi sammen have lavet. Fremvisningen rørte familierne. De så nogle nye
sider hos deres nærtstående og de så at han/hun kunne noget, de troede var tabt.
Nu er der efterhånden gået 1⁄2 år siden kabareten. Vi har stadig effekt af den.
Borgerne efterspørger, at vi gør ting sammen, som vi gjorde med Arendse og Tanja.

Faglig leder af daghjem for mennesker med demens

Aarhus Kommune

Hvad skal I selv stå for?

  • I skal have et lokale med god plads
  • I skal have lysten til at være med – også personalet
  • I skal stå for at invitere de pårørende

Hvad kommer vi med?

  • Vi kommer med højt humør
  • Vi kommer med rekvisitter og musik
  • Vi kommer med empati og evne til at lytte
  • Vi kommer med gode idéer
  • Vi kommer med sceneudstyr og kostumer

Vigtigt at vide…

Ingen deltagere skal lære noget udenad – vi guider igennem alt
Igen deltagere skal være med, hvis man ikke har lyst – men vi holder en dør åben, hvis lysten nu indfinder sig
Alle kan deltage – uanset funktionsniveau!

Hvad indebærer et forløb med Kabaret på Daghjem

Tre formiddage fra kl. 9.30-12 – hvor vi både når at hygge, snakke og arbejde ude på gulvet med både krop og stemme.
Den fjerde formiddag kommer vi tidligere og sætter scenen op. Og så har vi premiere på vores fælles anstrengelser!
Vi står for alt det praktiske omkring kabareten.

Hvad koster et Kabaret på Daghjem-forløb

12 timers kabaret-forløb hos jer inkl. premiere og forberedelse.
Rekvisitter og dekoration.
To teaterpædagoger hver gang.

Alt det får I for kr. 24.000,- + kørsels og moms

Ring hvis I har brug for hjælp til fondssøgning.

Vores menneskesyn og faglige ståsted

Vi er teaterpædagoger med baggrund i dramaturgi (cand.mag.). Inden vi mødte hinanden kredsede vores respektive arbejdsliv om kommunikation og mennesker. Siden 2015 har vi haft og været TUT & TUT.

KOMMUNIKATION
Respekt er et centralt ord i vores tilgang til mennesker, til arbejdsopgaver og til hinanden. God og frugtbar kommunikation kræver respekt og ordentlighed.

RELATIONER
Den gode relation har udgangspunkt i nysgerrighed. Vi forsøger hele tiden at forholde os nysgerrigt undersøgende og reflekteret til verden og de mennesker vi møder.

DRAMATURGI
Vi kender vores teatergreb og ved, hvordan vi påvirker mennesker, rum, energi og sanser. Vi kan iscenesætte steder og situationer – helt diskret eller meget stort.

Vi går efter at lave en passende positiv forstyrrelse – i enhver sammenhæng.

Arendse Lillesø & Tanja Marcher

Arendse Lillesø

Arendse Lillesø

Iværksætter, facilitator og TUT

Her kommer der til at stå en masse godt!

Tanja Marcher

Tanja Marcher

Kommunikator, projektmager og TUT

Her skal der også stå en masse godt!