5. december 2019

Udvikling og projekter – fordi vi bliver klogere sammen!

Vi tager gerne selv projektmager-kasketten på og står i spidsen for at designe, drive og lede udviklingsprojekter, hvor vi i samspil med samarbejdspartnere og interessenter frembringer ny viden, der muliggør en positiv forskel.

STØRRE PROJEKTER

Omsorgsklovne som aktivitet på Fuglsangsø Centrets tre somatiske og to skærmende enheder (2019)
I Herning besøger TUT & TUT Fuglsangsø Centrets beboere og faste gæster flere gange om måneden gennem et helt år.
Projektmidler fra Sundheds- og Ældreministeriets Pulje til Livskvalitet på plejehjem og plejecentre 2019

Livskraft, livskvalitet og glæde (2018)
På opfordring kommer TUT & TUT tilbage på Præsthøjgården (Horsens), da der er to beboere, der er i svær mistrivsel. Forhåbningen er at de kan huske deres relation til TUT & TUT og at gensynene kan hjælpe med at højne deres humør og trivsel.
Projektmidler fra Sundheds- og Ældreministeriets Pulje til Livskvalitet på plejehjem og plejecentre 2018

Århjulstilrettelagt besøgsordning (2018)
Birketoft i Aulum får besøg af TUT & TUT hver måned. Og personalet får et indblik i TUT & TUTs arbejdsmetoder og hvilke tanker der ligger bag klovnefigurernes relationsarbejde.
Projektmidler fra Sundheds- og Ældreministeriets Pulje til Livskvalitet på plejehjem og plejecentre 2018

Omsorgsklovne som aktivitet på Fuglsangsø Centrets to skærmende enheder (2018)
I Herning har de en demensafdeling, der rummer otte beboere, der også har et udviklingshandicap. Både den almindelige demensafdeling og den særligt indrettede demensafdeling fik i efteråret besøg af TUT  & TUT. Projektmidler fra Sundheds- og Ældreministeriets Pulje til Livskvalitet på plejehjem og plejecentre 2018

En Mærkbar Forskel (2017-2018)
img_0627
I det TrygFonden-støttede projekt En Mærkbar Forskel undersøgte Marcher & Lillesø sammen med Horsens Kommunes Demenskoordinator og Pia Schildknecht, hvordan og hvorfor det gør en forskel for mennesker med demens at få besøg af klovnene TUT & TUT.
Læs mere om projektet her
Vil du have rapporten omkring projektet tilsendt, så skriv til  tanja@marcheroglillesoe.dk

Klovne i ældreplejen (2016-2017)
Projektet havde to fokusområder:
1) at skabe trivsel gennem omsorg, nærvær og humor hos mennesker, der har særligt behov for nærværende støtte og en Beskrt_til_PR’positive forstyrrelse’ i deres dagligdag. Det handler om at styrke livsglæden og livskraften hos den enkelte borger, at støtte og styrke de ansatte i deres vigtige omsorgsarbejde og at støtte omsorgen, så også de pårørende kan mærke det.
2) at sørge for at den viden, der skabes deles med så mange som muligt – gennem skriftliggørelse og mundtlige oplæg. Download projektrapporten her (linket åbner i et nyt vindue)

Samarbejdspartner: Præsthøjgården, Horsens
Økonomisk støtte fra Inge og Asker Larsens Fond