11. februar 2022

Kabaret på Daghjem

Et nyt og allerede velafprøvet koncept med det altoverskyggende formål at vise det enkelte menneske og dets pårørende, at der stadig er masser af livsglæde, ressourcer og gejst selvom der er kommet skavanker og sygdom til.
Forløbet er gennemført på et daghjem i Herning Kommune og på 5 daghjem i Aarhus Kommune.

Hvad er det, og hvordan foregår det?
I Kabaret på Daghjem inddrages daghjemsbrugerne i et medskabende forløb, hvor vi i løbet af fire formiddage synger, danser og leger os frem til en lille fornøjelig premiere, som vi inviterer de pårørende til at overvære.
Kabaret på Daghjem er for alle.
Kabaret på Daghjem kræver ingen forudsætninger ud over lysten til at være med.
Vi kommer på besøg 4 formiddage i daghjemmet – de tre første gange er de indledende øvelser og fjerde gang er den store finale med inviteret publikum :-)

Hvad skal I selv stå for?Kabaret_3
I skal have et lokale med god plads
I skal have lysten til at være med – også personalet
I skal stå for at invitere de pårørende

Hvad kommer vi med?
Vi kommer med højt humør
Vi kommer med rekvisitter og musik
Vi kommer med empati og evne til at lytte
Vi kommer med gode idéer
Vi kommer med sceneudstyr og kostumer

Vigtigt at vide…
Ingen deltagere skal undervejs lære noget udenad – vi guider igennem alt
Igen deltagere skal være med, hvis man ikke har lyst – men vi holder en dør åben, hvis lysten nu indfinder sig
Alle kan deltage – uanset funktionsniveau!

Aarhus Kommunes faglige leder af dagcentrene udtaler om forløbet:

Kabareten blev afsluttet med en fremvisning for familier, frivillige og andre
interesserede. Selve fremvisningen var en særlig oplevelse for borgerne. Der var en
scene som understøttede fremvisningen, hvilket medførte en øget koncentration og lyst
til at vise, hvad vi sammen have lavet. Fremvisningen rørte familierne. De så nogle nye
sider hos deres nærtstående og de så at han/hun kunne noget de troede var tabt.
Nu er der efterhånden gået 1⁄2 år siden kabareten. Vi har stadig effekt af den.
Borgerne efterspørger at vi gør ting sammen, som vi gjorde med Arendse og Tanja.

Lys_festKabaret_1