Oplæg på Zibo Athenes temadag

“På plejehjem med trillebør og halmballe” kaldte vi oplægget, som Marcher & Lillesø var inviteret til at lave for 150 fag-professionelle inden for demensområdet omkring vores erfaringer fra klovnefigurerne TUT & TUT.
Temaet var “sanser” – og for os er der flere “sanser” i spil end blot de 5 vi alle kan.

Vi talte om sanser og sansestimulering – og at erfaringerne med TUT & TUT er, at det nogle gange rart, når sansestimuleringen ikke er terapeutisk i sit udtryk, men blot indgår som et element i den relation vi opbygger gennem samværet. TUT & TUT tager f.eks. gerne årstidsbestemt frugt/grønt med, som vi så deler og spiser sammen med de mennesker vi møder. Eller vi tager naturen med ind – i den tilstand den nu er i på den årstid, vi er i.

Zipo_2

Læs mere om Zibo Athene og deres produkter (åbner i nyt vindue)