28. februar 2016

Dramaturgi, etik og værdier

Bag makkerparret TUT & TUT finder du Arendse Lillesø og Tanja Marcher. De er også partnere i Marcher & Lillesø, der står for det organisatoriske og logistiske omkring klovneduoen. (Læs mere om Marcher & Lillesø her)

Arendse og Tanja er begge uddannede dramaturger fra Aarhus Universitet. Det er teatret og dramaturgien, der danner afsættet for deres kunstneriske praksis som TUT & TUT.
TUT & TUT er improvisationsteater med afsæt i en inddragende, dramapædagogisk tilgang. Til hvert besøg fastlægges en kunstnerisk ramme – en iscenesættelse af TUT & TUTs tilstedeværelse. Den kan være årstidsbestemt eller afstemt efter hvilken højtid / begivenhed, der er forestående. I iscenesættelsen indgår ofte rekvisitter, der taler til sanser, hukommelse og fantasi.

For Arendse og Tanja er det vigtigt at reflektere over de møder TUT & TUT har, og de relationer klovnene indgår i. Derfor er der nogle klare etiske og værdibaserede rammer, som TUT & TUT agerer indenfor:   

Relationerceres_5_red
Skabelsen af den gode relation er udgangspunktet for alle møder. Der handler om at skabe relationen – og nogle gange vide at man må bære hele ansvaret for relationen.

Nærvær
TUT & TUT giver sig tid til at få kontakt på de præmisser og på en måde, som passer til dem, de møder.

Respekt
Uden respekt ingen kontakt. TUT & TUT arbejder derfor på aldrig at overskride grænser. Der kan godt være situationer, hvor de går ‘helt til kanten’, men de respekterer altid andres grænser.

Anerkendelse
TUT & TUT møder andre mennesker åbent og er nysgerrigt undersøgende.