Kultur og sundhed – workshop

Kultur og Sundhed er et felt i udvikling – og et felt som vi er meget nysgerrige på, fordi vi synes at nogle af de resultater, der opnås med musikterapi, kunstterapi, sangtræning for KOL-patienter mv lægger i tråd med de resultater, som vi skaber med TUT & TUT.
Men een ting er at synes noget – denne martsformiddag fik vi mulighed for at undersøge nærmere, hvad det er for tanker og refleksion og typer af indsatser, der laves. Derfor var vi naturligvis med, da Regional Udvikling, Region Midtjylland og Aarhus Universitet inviterede til workshop på ARoS i Århus. Workshoppen bød på mange spændende oplæg om nogle af de mange tiltag, der er på kommune- og regionsniveau – og på indspark fra kulturpersoner og kulturinstitutioner om, hvordan de ser deres rolle og mulige handlingsrum.
En meget spændende formiddag med mennesker, der alle arbejder i krydsfeltet mellem kultur og sundhed.

IMG_4727 IMG_4732 IMG_4736