1. maj 2017

Klovne i ældreplejen – projektrapport

KLOVNE I ÆLDREPLEJEN

Marcher & Lillesø afsluttede i april 2017 projektet ‘Klovne i ældreplejen’ på Præsthøjgården i Horsens.
Projektet var støttet af Inge og Asker Larsens Fond.

En del af projektets idé var at videndele omkring, hvilken forskel det gør i plejen og omsorgen at inddrage klovne.

Derfor kan du her hente den rapport, som vi har udfærdiget ved projektets afslutning. Hvis du skulle have spørgsmål eller kommentarer er du altid velkommen til at kontakte os.

TRYK HER: Klovne_I_Ældreplejen

Klovne_I_Ældreplejen-projektrapport