Klovnen-tut-indgang-mennesket

Dramaturgisk tænkning i en praksis uden scene

Både Tanja og Arendse er uddannet fra Dramaturgi på Aarhus Universitet. I september 2019 kunne faget fejre sit 60-års jubilæum som universitetsfag. I den forbindelse havde tidsskriftet Peripeti besluttet at udkomme med et særnummer, der skulle belyse forskellige vinkler på og om dramaturgi i den festlige anledning. Særnummeret DRA60 blev lanceret i forbindelse med jubilæumsseminaret[…]

EMF

Resultater fra En Mærkbar Forskel

Projekt EN MÆRKBAR FORSKEL – omsorgsklovne til mennesker med svær demens blev afsluttet med en temaeftermiddag, hvor deltagerne blev introduceret til projektets databaserede resultater og de overvejelser, som datamaterialet har givet anledning til. Foruden temaeftermiddagen er der lavet en rapport, der går i dybden med resultaterne og som uddyber betydningen af de dramapædagogiske tilgange og[…]

IMG_3412

Livet skal leves – også med demens

En smuk solskinsdag i september havde Demensliv.dk og Pensionist.dk inviteret til demenskonferencen Livet skal leves – også med demens. En konference for mennesker med demens, pårørende, personale, der arbejder i plejesektoren og andre interesserede. Opdag nye veje og få inspiration lød den overordnede titel på konferencens mange spændende oplæg, workshops og udstillinger, som alle havde[…]

IMG_4673

Oplæg for demensfagligt personale, Hedensted

Kan personalet fra plejesektoren lærer noget af TUT & TUTs oplevelser og tilgange? Det synes de i Hedensted Kommune, hvor demenskoordinator Marianne Røjgaard havde samlet nøglepersoner i demensplejen til en temadag, hvor Marcher & Lillesø kom og fortalte om TUT & TUTs arbejde og erfaringer om brug af klovne i ældreplejen. Vi havde tillige fokus[…]