EMF

Resultater fra En Mærkbar Forskel

Projekt EN MÆRKBAR FORSKEL – omsorgsklovne til mennesker med svær demens blev afsluttet med en temaeftermiddag, hvor deltagerne blev introduceret til projektets databaserede resultater og de overvejelser, som datamaterialet har givet anledning til. Foruden temaeftermiddagen er der lavet en rapport, der går i dybden med resultaterne og som uddyber betydningen af de dramapædagogiske tilgange og[…]

IMG_4673

Oplæg for demensfagligt personale, Hedensted

Kan personalet fra plejesektoren lærer noget af TUT & TUTs oplevelser og tilgange? Det synes de i Hedensted Kommune, hvor demenskoordinator Marianne Røjgaard havde samlet nøglepersoner i demensplejen til en temadag, hvor Marcher & Lillesø kom og fortalte om TUT & TUTs arbejde og erfaringer om brug af klovne i ældreplejen. Vi havde tillige fokus[…]

Zipo_2018_red

Oplæg på Zibo Athenes temadag

“På plejehjem med trillebør og halmballe” kaldte vi oplægget, som Marcher & Lillesø var inviteret til at lave for 150 fag-professionelle inden for demensområdet omkring vores erfaringer fra klovnefigurerne TUT & TUT. Temaet var “sanser” – og for os er der flere “sanser” i spil end blot de 5 vi alle kan. Vi talte om[…]